Ing. Ivan SOKOL - INPEKO

ul. Hollého 31
010 01 Žilina

UPOZORNENIE !!! Priestory sú presťahované na ul. Hollého 31

Telefón:  0919 131 426
              0905 159 003